gallery/transpormanager_pasfoto

Transportmanager.eu

Wij helpen u op weg

Werkwijze

gallery/containerschip
gallery/man 6x6

Al vele jaren zijn wij actief in de transport- en financiële branche. Wij kennen het klappen van de zweep. 

Graag informeren wij u over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden wanneer er binnen uw bedrijf behoefte is aan een transportmanager die in het bezit is van het diploma Ondernemer Goederenvervoer. Die behoefte kan te maken hebben met de aanvraag van een NIWO Eurovergunning, maar ook zonder die noodzaak kunnen wij u van dienst zijn. De mogelijkheden zijn legio!  
 

In de markt wordt wel eens gevraagd naar iemand die zijn diploma wil "verhuren" om daarmee een transportbedrijf te kunnen starten. Een dergelijke constructie is niet toegestaan. Op die manier zouden wij overigens ook niet willen werken. Wanneer er gekozen wordt voor een extern vervoersmanager stelt de wet als voorwaarde dat deze daadwerkelijk en permanent leiding geeft aan de onderneming. Het is daarom ook logisch dat de NIWO eist dat de extern vervoersmanager een volledige volmacht krijgt, die wordt ingeschreven in het  Handelsregister (Kamer van Kamer van Koophandel). De enige beperking die daarbij gemaakt mag worden is dat de volmacht alleen geldt voor de vervoersactiviteiten. 

In een managementovereenkomst worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de transportmanager vastgelegd. Een aantal veel voorkomende taken zijn bijvoorbeeld: 

 • het controleren van de basisboekhouding
 • wagenparkbeheer inclusief onderhoud en aanschaf / leasing van voertuigen
 • chauffeurs, personeel en naleving CAO
 • controle op vervoersdocumenten en tachograafgegevens
 • toewijzen van lading aan chauffeurs en voertuigen
 • beoordeling van transportaanvragen op bedrijfseconomische en wettelijke aspecten 
 • het uitbrengen van offertes
 • controle op veiligheidsprocedures (te denken aan o.a. BHV, RI&E, VCA, ADR en ARBO-wetgeving).

Daarnaast kunnen wij ook van dienst zijn met bijvoorbeeld:  

 • inkoop en kostenbeheersing
 • hulp bij uw cursus Ondernemer Goederenvervoer
 • zaken m.b.t. verzekeringen en financiering
 • hulp bij het schrijven van een ondernemingsplan

Wanneer u contact met ons opneemt kunnen wij in onderling overleg een dienstenpakket samenstellen en afspraken maken over de wijze van uitvoering.